Drømmesymboler

 

Her er det mulighet for å søke blant nesten 3000 drømmesymboler.

Skriv inn et ord, helt eller delvis, i søkefeltet eller trykk en bokstav i den alfabetiske indeksen for å få en klikkbar liste over drømmesymboler.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Pakke :

Pakker du opp en pakke vil du oppdage nye sider ved deg selv eller andre. Pakker du inn en pakke er du ferdig med noe. Går hyssingen opp har du for liten kontroll over livet ditt. Pakker du en koffert eller lignende kan du få motgang.