Drømmesymboler

 

Her er det mulighet for å søke blant nesten 3000 drømmesymboler.

Skriv inn et ord, helt eller delvis, i søkefeltet eller trykk en bokstav i den alfabetiske indeksen for å få en klikkbar liste over drømmesymboler.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Slede :

En slede symboliserer et kjærlighetsforhold. Hvordan turen var sier noe om hvordan forholdet vil bli. Hvis du for eksempel falt av sleden vil forholdet bli kortvarig.